ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ให้กับประชาชนฟรี! ได้แก่
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่
- กลุ่มพนักงานเก็บขยะ
- กลุ่มผู้ที่เคยได้รับเลือดหรือรับบริจาคอวัยวะ
- กลุ่มเสี่ยงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- กลุ่มผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด
เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 50,000 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี "ฟรี" ด้วยชุดตรวจที่สะดวกรวดเร็ว รู้ผลภายใน 30 นาที ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. - 31 ธ.ค. 63 ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีบริการให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง ส่งต่อ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา จริงหรือ

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  กระทรวงสาธารณสุข ชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี "ฟรี" ณ รพ.ประจำจังหวัดที่เข้าร่

  ที่มา

  https://www.tnnthailand.com/content/49533
  10 เดือนที่แล้ว
  0
  0