ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย Boarding Pass หรือ ภาพถ่าย E-Boarding Pass รวมถึงรูปถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ซึ่งกระทำโดยผู้โดยสาร เพื่อใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยสามารถแสดง Boarding Pass ที่สายการบินออกให้จากเคาน์เตอร์เช็กอิน หรือ E-Boarding Pass จาก Application หรือ E-mail ของสายการบิน และเอกสารแสดงตน เพื่อใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินเท่านั้น

ความเห็นนี้

  futureforwardera เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  มีการรายงานในสื่อกระแสหลักแล้วเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่นี้ อย่างไรก็ตามเป็นการลดความสะดวกลงไปมากๆเพราะต้องเช็กอินเองไม่สามารถทำแทนให้กัน(แล้วส่

  ที่มา

  https://www.thebangkokinsight.com/588238/
  https://www.dailynews.co.th/regional/834898
  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000031749
  6 เดือนที่แล้ว
  0
  0