1 คนสงสัย
ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย Boarding Pass หรือ ภาพถ่าย E-Boarding Pass รวมถึงรูปถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์ เป็นหลักฐานแสดงตน ในการขึ้นเครื่องบินในประเทศได้
ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย Boarding Pass หรือ ภาพถ่าย E-Boarding Pass รวมถึงรูปถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ซึ่งกระทำโดยผู้โดยสาร เพื่อใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยสามารถแสดง Boarding Pass ที่สายการบินออกให้จากเคาน์เตอร์เช็กอิน หรือ E-Boarding Pass จาก Application หรือ E-mail ของสายการบิน และเอกสารแสดงตน เพื่อใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินเท่านั้น
Mrs.Doubt
 •  1 ปีที่แล้ว
1 คนว่า ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
futureforwardera เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

มีการรายงานในสื่อกระแสหลักแล้วเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่นี้ อย่างไรก็ตามเป็นการลดความสะดวกลงไปมากๆเพราะต้องเช็กอินเองไม่สามารถทำแทนให้กัน(แล้วส่

ที่มา

https://www.thebangkokinsight.com/588238/
https://www.dailynews.co.th/regional/834898
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000031749
  • มี 1 ความเห็น เจ้าของลบไปแล้ว.
  • เพิ่มความเห็นใหม่

    กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน