ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
สามารถยื่นจ่ายภาษีเป็นแบบออนไลน์ได้จริงหรือ

ความเห็นนี้

  Thanathun. เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ป็นประจำทุกช่วงต้นปี ที่ผู้มีรายได้จะต้องยื่นภาษีและชำระภาษีตามหน้าที่พลเมือง สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกยื่นเอกสารเสียภาษีแบบกระดาษ สามารถยื่นภาษี

  ที่มา

  https://www.prachachat.net/general/news-851988
  1 ปีที่แล้ว
  0
  0