ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >

ความเห็นนี้

  Thanathun เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  เยาวรุ่น นิสิตนักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ระดมสมองเชิงลึก FACTkathon: Fact-Collab to Debunk Dis-infodemics
  หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริง

  ที่มา

  https://www.facebook.com/108954587425995/posts/378768447111273/
  4 เดือนที่แล้ว
  0
  0