1 คนสงสัย
ไม่ระบุชื่อ
 •  2 เดือนที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Thanathun เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

เยาวรุ่น นิสิตนักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ระดมสมองเชิงลึก FACTkathon: Fact-Collab to Debunk Dis-infodemics
หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริง

ที่มา

https://www.facebook.com/108954587425995/posts/378768447111273/

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน