ข้อความดั้งเดิม

ดูข้อความอื่นๆ 1 ความเห็น >
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ไม่รับรองฮาลาล
การใช้วัตถุดิบกัญชง กัญชา เมล็ดกัญชง กัญชา น้ำมันจากเมล็ดกัญชง กัญชา โปรตีนจากเมล็ดกัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง กัญชา มาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ไม่เป็นที่อนุญาตฮารอม (สิ่งต้องห้าม) ไม่สามารถรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้

ความเห็นนี้

  TESLA&BYD TH FC เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ถือเป็นสิ่งเสพติด ดังนั้นศาสนาดังกล่าวจะห้ามก็ไม่แปลก

  ที่มา

  ถือเป็นสิ่งเสพติด ดังนั้นศาสนาดังกล่าวจะห้ามก็ไม่แปลก
  สำหรับศาสนาพุทธก็มีศีลห้า ห้ามเสพสิ่งเสพติด เช่นกัน บางส่วนเสนอความเห็นว่าศาสนาพุทธควรมีเครื่องหมายการรับรองสินค้าบริโภค ให้ถูกหลักศาสนาพุทธ ในลักษณะเดียวกัน อย่างน้อยก็ในประเทศไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพุทธ เช่นเดียวกับฮาลาลที่เป็นสัญลักษณ์ของอิสลามที่มีปรากฏในผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายในเมืองพุทธอย่างไทยเรา
  3 วันที่แล้ว
  0
  0