1 คนสงสัย
สำนักจุฬาราชมนตรีห้าม กัญชง กัญชา เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตทางศาสนาอิสลาม จริงหรือ
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ไม่รับรองฮาลาล
การใช้วัตถุดิบกัญชง กัญชา เมล็ดกัญชง กัญชา น้ำมันจากเมล็ดกัญชง กัญชา โปรตีนจากเมล็ดกัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง กัญชา มาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ไม่เป็นที่อนุญาตฮารอม (สิ่งต้องห้าม) ไม่สามารถรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้
ชุมพล ศรีสมบัติ
 •  4 วันที่แล้ว
meter: true
2 ความเห็น

ยาสมุนไพรภาคใต้

TESLA&BYD TH FC เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

ถือเป็นสิ่งเสพติด ดังนั้นศาสนาดังกล่าวจะห้ามก็ไม่แปลก

ที่มา

ถือเป็นสิ่งเสพติด ดังนั้นศาสนาดังกล่าวจะห้ามก็ไม่แปลก
สำหรับศาสนาพุทธก็มีศีลห้า ห้ามเสพสิ่งเสพติด เช่นกัน บางส่วนเสนอความเห็นว่าศาสนาพุทธควรมีเครื่องหมายการรับรองสินค้าบริโภค ให้ถูกหลักศาสนาพุทธ ในลักษณะเดียวกัน อย่างน้อยก็ในประเทศไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพุทธ เช่นเดียวกับฮาลาลที่เป็นสัญลักษณ์ของอิสลามที่มีปรากฏในผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายในเมืองพุทธอย่างไทยเรา
Thanathun เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ กัญชง กัญชา ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดกัญชง กัญชา น้ำมันจากเมล็ดกัญชง กัญชา โปรตีนจากเมล็ดและผ

ที่มา

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000057865

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน