ข้อความดั้งเดิม

ดูข้อความอื่นๆ 1 ความเห็น >
คนไม่ฉีดวัคซีนต่อไป
จะทำอะไรจะกลายเป็นอุปสรรค
กลายเป็นบุคคลต้องห้ามของสังคม
1.ห้ามเข้าห้างฯ
2.ห้ามเข้าตลาด
3.ห้ามเข้าอาคารสถานที่ต่างๆ
ที่เป็นแหล่งชุมชน
4.ห้ามเข้าโรงแรม
5.ห้ามขับรถยนต์โดยสาร
6.ห้ามขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกประเภท
7.ห้ามขึ้นเครื่องบิน
8.ห้ามขึ้นรถโดยสาร
9.ห้ามเข้าวัด
10.ห้ามเข้าโรงเรียน
11.ห้ามเข้าปั้มน้ำมัน
ร้านสะดวกซื้อ ร้านชา-กาแฟ
12.ห้ามเข้าโรงพยาบาล
13.ห้ามเข้าสนามไดร์กอล์ฟ และสนามกอล์ฟ ทุกสนาม
ยกเว้นเข้าไปเพื่อฉีดวัคซีน

ห้าม......ฯลฯ

สรุป..ว่าจะกลายเป็นบุคคลต้องห้ามของสังคม

ความเห็นนี้