ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
นริการจัดหาที่พัก State Quarantine และ Alternative State Quarantine ได้ให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่สนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางที่ชัดเจน แต่มีผู้จะอำนวยความสะดวกให้จริงหรือคะ

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  มีการแจ้งเบาะแสว่า มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เรียกเก็บค่านายหน้าจากผู้ประกอบกิจการที่พัก ซึ่งรัฐจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมโ

  ที่มา

  https://www.ejan.co/news/5ec7ab2cd4694
  3 วันที่แล้ว
  0
  0