1 คนสงสัย
บุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เรียกเก็บค่านายหน้าจากผู้ประกอบกิจการที่พัก ซึ่งรัฐจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรค หรือพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จริงหรือคะ
นริการจัดหาที่พัก State Quarantine และ Alternative State Quarantine ได้ให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่สนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางที่ชัดเจน แต่มีผู้จะอำนวยความสะดวกให้จริงหรือคะ
anonymous
 •  3 วันที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

มีการแจ้งเบาะแสว่า มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เรียกเก็บค่านายหน้าจากผู้ประกอบกิจการที่พัก ซึ่งรัฐจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมโ

ที่มา

https://www.ejan.co/news/5ec7ab2cd4694

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน