ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด พร้อมเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้ว โดยผู้ใช้ทางสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 2 ทาง คือ วิ่งต่อเนื่องจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ที่บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชัน หรือเข้าจากทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท ที่ด่านอู่ตะเภา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จของกระทรวงคมนาคมในการผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  คมนาคม เปิดทดลองใช้บริการ มอเตอร์เวย์สาย 7 ส่วนต่อขยายพัทยา-มาบตาพุด ใช้ฟรีถึงสิงหาคม 63 รวม 3 เดือน หนุนการค้าการลงทุนด่านอู่ตะเภา
  (22 พ.ค.6

  ที่มา

  https://www.tnnthailand.com/content/41188
  3 วันที่แล้ว
  0
  0