ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
เรียน ผู้บังคับบัญชา
ด้วยนายสถาปัตย์ สุวรรณมณี ได้ไปตรวจคัดกรองโควิด – 19 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 10.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด แล้วพบว่าติดเชื้อ เมื่อวันที่29 เม.ย. 64 เวลา 18.20 น. อำเภอจึงได้ดำเนินการ ดังนี้
1. นายสถาปัตย์ สุวรรณมณี ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัว ที่รพ.มหาราช
2. วันที่ 30 เม.ย. ปิดสำนักทะเบียนอำเภอเมืองฯ เพื่อทำความสะอาด ยกเว้น ศูนย์ราชการสะดวก เซ็นทรัลพลาซ่าฯ ยังเปิดให้บริการปกติ
3. วันที่ 30 เม.ย. เวลา 10.00 น. อำเภอฯได้ประสานมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ณ อาคารที่ว่าการอำเภอฯ ทั้ง 2 อาคาร
4. ให้บุคลากรผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด (กลุ่มเสี่ยงสูง) ไปตรวจหาเชื้อแล้ว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด และให้กักตัว 14 วัน
5. ประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผญบ แจ้งผู้ที่มาติดต่องานทะเบียนตั้งแต่ 19 -24 เม.ย. ไปตรวจหาเชื้อ
6. ให้ปิดบริการสำนักทะเบียนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พค.
ทั้งนี้ หากได้ไทม์ไลน์ของนายสถาปัตย์ ฯ แล้ว จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

  เหตุผล

  เนื้อหานี้ไม่อยู่ในขอบเขตก่ารตรวจสอบของโคแฟค เนื่องจากเป็นข้อมูลการจัดการส่วนบุคคล
  2 เดือนที่แล้ว
  1
  0