ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
พระราชบัญยัติศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาปนะจำชาติไทย

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง

  เหตุผล

  สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: กรธ. ไม่เขียน "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ" แต่สั่งรัฐสนับสนุนเฉพาะพุทธเถรวาท

  ที่มา

  https://www.ilaw.or.th/node/4080
  3 ปีที่แล้ว
  0
  0