1 คนสงสัย
พระราชบัญยัติศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาปนะจำชาติไทย
ไม่ระบุชื่อ
 •  3 ปีที่แล้ว
meter: false
1 ความเห็น

ข่าวการเมือง

Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง

เหตุผล

สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: กรธ. ไม่เขียน "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ" แต่สั่งรัฐสนับสนุนเฉพาะพุทธเถรวาท

ที่มา

https://www.ilaw.or.th/node/4080

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน