ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >

ความเห็นนี้

  Thanathun. เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุ

  ที่มา

  https://www.chiangmainews.co.th/page/arc⋯KrEq85EXMEf8IErQ7h65GQXz83HQy9tIs_aZzLro
  3 ปีที่แล้ว
  0
  0