1 คนสงสัย
ไม่ระบุชื่อ
 •  3 ปีที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Thanathun. เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุ

ที่มา

https://www.chiangmainews.co.th/page/arc⋯KrEq85EXMEf8IErQ7h65GQXz83HQy9tIs_aZzLro

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน