ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
กทม.พิจารณามาตรการเพิ่มเติมสำหรับคาเฟ่สุนัข แมว และสัตว์ประเภทต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด แยกบริเวณรับประทานอาหารและบริเวณชมสัตว์ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน งดการให้ผู้ใช้บริการป้อนอาหารสัตว์ ให้อาหารสัตว์ ใช้ระบบการจองเพื่อใช้บริการและบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามสอบสวนโรค และ หากสัตว์มีอาการป่วย ให้นำส่งสัตวแพทย์เพื่อรักษาและจำแนกไม่ให้ปะปนกับสัตว์ตัวอื่น

ความเห็นนี้

  anonymous เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  คาเฟ่หมาแมวได้รับการผ่อนปรนให้เปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการที่รัดกุมมาก ประกอบด้วย การแยกบริเวณรับประทานอาหารและบริเวณชมสัตว์ให้เป็นสัดส่วนอย่างช

  ที่มา

  https://mgronline.com/qol/detail/9630000053612
  2 วันที่แล้ว
  0
  0