ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดวันเดียวกับวัคซีนโควิด 19 ได้

ความเห็นนี้