ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น อันเป็นการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ และป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่อาจมีความรุนแรง และสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ จริงสั่งปิดชั่วคราวมีผลตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) สนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ชน สนามชน

  ที่มา

  https://www.nationtv.tv/main/content/378788085/
  10 เดือนที่แล้ว
  0
  0