ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ประกาศขยายการบังคับใช้มาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย และประเทศอื่นๆอีก 146 ประเทศไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และอาจมีการขยายเวลาออกไปอีก จริงหรือคะ

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่เดินทางจาก 146 ประเทศ/เขต รวมถึงประเทศไทย จนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้

  ที่มา

  https://news.thaipbs.or.th/content/295053
  10 เดือนที่แล้ว
  0
  0