1 คนสงสัย
สถานพยาบาลปฎิเสธผู้ป่วยฉุกเฉิน มีโทษ
เคยมีข่าวว่าผู้ป่วยฉุกเฉินถูกปฏิเสธเข้าการรับการรักษา เพราะไม่มีเงินจ่าย แต่ตาม พรบสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 66 โดยมีหลัก ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและประเภทของสถานพยาบาลนั้นๆ หากผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.นอกจากนั้น หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็อาจจะเข้าข่ายฆ่าคนตายโดยการงดเว้นไม่กระทำการช่วยเหลือด้วย ดังนั้น ถ้าสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยฉุกเฉินอาจมีความผิดได้ จริงหรือ
anonymous
 •  9 วันที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์ข้อกฎหมาย ที่ว่าสถานพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน จะอ้างว่าไม่มีเงินแล้วไม่รับรักษาไม่ได้ เคยมีการฟ้องร้องเรียกเงินทางคด

ที่มา

https://www.nationtv.tv/main/content/378801043/?aig=

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน

คุณอาจจะสนใจข้อความเหล่านี้ที่คล้ายคลึงกัน