ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมบทความ >
การสูดดมเอาควันบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไป (แบบควันบุหรี่มือสอง) จะได้รับเชื้อโรคผ่านละอองน้ำลาย เหมือนกับการที่ถูกไอจามรดหน้า

ความเห็นนี้