ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมบทความ >
ประกันสังคม ลดจ่ายเงินสมทบเหลือ 4% รับมือ COVID-19 จริงหรือ?

ความเห็นนี้

 • naruemonjoy เลือกให้บทความนี้⭕ มีเนื้อหาที่ที่เป็นจริง

  เหตุผล

  ในการบังคับใช้ตามมติคณะกรรมการฯ ในเรื่องการปรับลดอัตราเงินสมทบนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 46/1 การลดหย่อนอัตราเงินสมทบในกรณีปร

  ที่มา

  https://www.antifakenewscenter.com/ประกันสังคม-ลดจ่ายเงินส/
  10 วันที่แล้ว
  00