ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ในเนื้อความแจ้งว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  คลังจ่อเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนปลายเดือน ม.ค. 64 เล็งปรับเกณฑ์คุณสมบัติ ตีกรอบคิดรายได้เป็นครัวเรือน คาดคัดกรองผู้มีสิทธิเหลือไม่ถึง 14.6 ล้านค

  ที่มา

  https://www.matichon.co.th/economy/news_2510252
  15 วันที่แล้ว
  0
  0