ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
เตามหาเศรษฐี ช่วยประหยัดเงินได้ จริงหรือ

ความเห็นนี้

  TESLA&BYD TH FC เลือกให้ข้อความนี้❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง

  เหตุผล

  จากการวิเคราะห์หรือคำนวณพบว่า ในสถานการณ์ราคาค่าแก๊สในปัจจุบัน เตามหาเศรษฐีกลับไม่ได้ช่วยประหยัดเงิน

  ที่มา

  เตามหาเศรษฐีถือเป็นการใช้พลังงานทางเลือกอย่างหนึ่ง แต่จากการวิเคราะห์หรือคำนวณโดยหลายฝ่ายพบว่า ในสถานการณ์ราคาค่าแก๊สในปัจจุบัน เตามหาเศรษฐีกลับไม่ได้ช่วยประหยัดเงินแต่อย่างใด
  อีกทั้งยังมีข้อเสียมากกว่าเตาแก๊สมาก เช่น ไฟติดยาก, ควบคุมความร้อนยาก, ต้องคอยเติมถ่านหรือฟืน, ความร้อนไม่สูงเท่าเตาแก๊ส, เหม็นควัน ฯลฯ จึงไม่เหมาะสมกับอาชีพการประกอบอาหาร
  https://www.nationtv.tv/news/378877326
  https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/174687
  https://www.youtube.com/watch?v=X9U_PlMfThE
  3 วันที่แล้ว
  0
  0