ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
มีการส่งต่อข้อมูล ระบุว่ากรมขนส่งทางบก ออกมาตรการอนุญาต ไม่ดำเนินคดีแก่ผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์รบกวนสัญญาณGPS มีผลเริ่มตั้งแต่ 18 ม.ค.64

ความเห็นนี้