ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
เวลาเจอผมหงอกบนศรีษะ พอจะถอนมักมีคนเตือนว่า อย่าถอนนะ ยิ่งถอนผมจะยิ่งหงอก

ความเห็นนี้