ข้อความดั้งเดิม

ดูข้อความอื่นๆ 1 ความเห็น >
แพทย์ชนบทได้ออกมาเตือนว่า มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรับประทานถังเช่าแล้วมีอาการแย่ลง บางคนก็ทำให้ป่วยมากขึ้นแทนที่จะช่วยรักษาให้ดีขึ้น หากป่วยเป็นโรคไตแล้วใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เตือนให้ประชาชนศึกษาให้ดีก่อนและปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามผล ไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาสรรพคุณที่เกินจริงและโอ้อ้วด

โดย ดร.ภญ. มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ข้อมูลการติดตามผู้ป่วยพบมีผู้ป่วยไตเรื้อรัง 3 รายแย่ลง วัยกลางคนและสูงอายุใช้สารสกัดถั่งเช่า รับประทาน 1 เม็ดต่อวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ค่าการทํางานของไตแย่ลง (eGFR ลดลง) เมื่อหยุดใช้ค่าการทํางานของไตดีขึ้น บางคนไม่ดีขึ้นกลายเป็นไตวายระยะสุดท้ายในปี พ.ศ. 2562

Cr. นิตยสารฉลาดซื้อ
กินถั่งเช่าสกัดต่อเนื่อง เสี่ยงไตวาย ต้องระบุคำเตือนในฉลาก

ความเห็นนี้