ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
จากที่มีการส่งต่อข้อความว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการแจกเงินเยียวยาโควิด-19 ซึ่งเป็นการการแจงเงินตามมาตรการของรัฐ จำนวน 2000บาท

ความเห็นนี้