ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >

ความเห็นนี้

  Thanathun เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

  เหตุผล

  ยังไม่ทราบว่าภาพนี้สื่อถึงประเด็นใด
  และจากการส่งภาพนี้เข้าไปใน Google Images เพื่อสืบค้นก็ยังไม่พบข้อมูลใด ๆ
  10 วันที่แล้ว
  0
  0