ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
หลังฉีดวัคซันโควิด จำเป็นต้องตรวจดูปริมาณภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน หรือไม่

ความเห็นนี้

  Thanathun เลือกให้ข้อความนี้💬 มีความเห็นส่วนตัว

  เหตุผล

  ปัจจุบันนี้พบว่า ส่วนใหญ่หรือมากกว่า 90% ของผู้ฉีดวัคซีนโควิดจะมีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ถึงระดับภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับการ

  ความเห็นต่าง

  https://tu.ac.th/thammasat-010664-allied⋯xpert-talk-antibody-test-covid19-vaccine
  2 เดือนที่แล้ว
  0
  0