ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ข่าวร้าย รับปีใหม่ สำหรับข้าราชการไทย
กระทรวงการคลัง อนุมัติแล้ว ยกเลิกจ่ายเงินบำนาญให้ข้าราชการ
ด้วยเหตุผลว่า ข้าราชการไร้ประโยชน์

ความเห็นนี้