ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ว่า
“ในวันที่ 13ตุลาคม 2564 นี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รับบริการฉีดวัคซีนฟรีกว่า 35000 โดส แบบไม่ต้องจอง สามารถมารับบริการได้ที่ศูนย์ OTOP อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร”นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นข้อเท็จจริง
ในวันพรุ่งนี้ ที่ศูนย์ OTOP จะเปิดให้บริการเฉพาะนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูลเท่านั้น

🔴 สำหรับท่านที่ต้องการเข้ารับวัคซีน สามารถเข้ารับบริการได้ในหน่วยบริการตามที่แต่ละอำเภอกำหนด
จึงขอแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

📍สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีราชธานี
12 ตุลาคม 2564
เวลา 19.30น.

ความเห็นนี้

  Thanathun เลือกให้ข้อความนี้❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง

  เหตุผล

  รับบริการฉีดวัคซีนฟรีกว่า 35000 โดส แบบไม่ต้องจอง ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ขอยืนยันว่า

  ที่มา

  http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/35000/
  3 วันที่แล้ว
  0
  0