ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
กระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกการเดินทาง ช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 12 - 17 พ.ค. 2565

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยกเว้นค่าบริการจอดรถที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ระหว่างวันที่ 12 - 17 พ.ค. 65
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง ในวันพืชมงคล วันที่ 13 พ.ค. 65 และวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พ.ค. 65

ความเห็นนี้

  Thanathun เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  การยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โ

  ที่มา

  https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000044635
  1 เดือนที่แล้ว
  0
  0