ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คนไทยและนักท่องเที่ยว 10 ประเทศ ตามที่นายกรัฐมาตรีแถลง สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัว

ความเห็นนี้

  Thanathun เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำอย่างน้อย 10 ประเทศรวมถึง อังกฤษ สิงคโปร์ เยอรมนี

  ที่มา

  https://news.thaipbs.or.th/content/308534
  4 วันที่แล้ว
  0
  0