ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
อันนี้เป็นวิธีตรวจสอบง่ายๆจากเว็บสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ให้ใช้วิธี ลุกนั่งบนเก้าอี้ทำต่อเนื่องหนึ่งนาที (จำนวนครั้งน่าจะได้ประมาณ 20-30 ครั้งต่อนาที) ถ้าค่าออกซีเจนที่วัดได้ น้อยลงกว่าเดิม เกิน 3% หรือรู้สึกเหนื่อยมาก หรือชีพจรขึ้นไปเกิน 120 (ดูจากเครื่องวัดได้มันมีวัดชีพจรด้วย) อันนี้คือปอดน่าจะมีปัญหาละ ควรรีบปรึกษาแพทย์
หรือจะใช้วิธีเดินไปมาซักประมาณหกนาที แล้ววัดค่าออกซีเจน ถ้าเปลี่ยนแปลงเกิน 3% ก็ควรปรึกษาแพทย์เช่นกัน

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  นพ.วิทวัส ศิริประชัย หรือ จ่าพิชิต ขจัดพาลชน แอดมินเพจ Drama-addict โพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ซึ่งมีการใช้เพื่อทดสอบว

  ที่มา

  https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-659158
  2 เดือนที่แล้ว
  0
  0