ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >

ความเห็นนี้

  thanathun เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต เปิดให้บริการงานทะเบียน จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้

  ที่มา

  https://siamrath.co.th/n/298097
  15 วันที่แล้ว
  0
  0