ข้อความดั้งเดิม

ดูข้อความอื่นๆ 1 ความเห็น >

ความเห็นนี้

  byd han เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับวัคซีน
  ทั้งนี้ควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์,อาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนก่อนตัดสินใจ
  ช่วงเวลาที่แนะ

  ที่มา

  https://web.med.cmu.ac.th/index.php/th/allarticle/25-hilight-news/1169-19-27
  11 วันที่แล้ว
  0
  0