ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
เล่นมือถือในที่มืดนาน ทำให้เป็นมะเร็งตาหรือตาบอดถาวร

ความเห็นนี้