ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
กัญชารักษามะเร็งจริงไหม

ความเห็นนี้

  TESLA&BYD TH FC เลือกให้ข้อความนี้◑ มีเนื้อหาที่เป็นจริงบางส่วน

  เหตุผล

  อาจจะรักษามะเร็งบางชนิดได้ แต่ก็ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัด

  ที่มา

  https://cofact.org/article/1wfvgqaos3ro0
  https://cofact.org/article/287jig0myc7u8
  5 วันที่แล้ว
  0
  0