ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตในไทย ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานเดินทางไปยังประเทศในทวีปยุโรปได้ จริงหรือไม่

ความเห็นนี้