ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
ประเทศไทย มีแผนยกเลิกการกักตัว State Quarantine (SQ) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ในเดือนมกราคม 2565

ความเห็นนี้

  Thanathun เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ศบศ. อนุมัติให้มีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว 4 ระยะ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. เป็นต้นไป

  ที่มา

  https://www.bbc.com/thai/thailand-56576365
  9 วันที่แล้ว
  0
  0