ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
บิลใหม่ล่าสุดจาก กฟฟ.ลองดูกันหน่อยนะครับ เค้าซ่อนอะไรอยู่ในบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
พบแล้วใช่ไม๊ครับ "ค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท!"

คำตอบที่ได้จากการไฟฟ้าคือ
1. ค่าพิมพ์บิล
2. ค่ารักษามิเตอร์
3. ค่าจัดส่งเอกสาร
(โคตรแพง)
ที่นี้มาดูความเห็นจากนักกฎหมายกันบ้าง

1. ครั้งแรกที่ยื่นขอมิเตอร์ไฟ…กฟฟ. เรียกเก็บค่าประกันมิเตอร์ไปแล้ว.. จะได้เงินนี้คืนก็ต่อเมื่อได้ทำเรื่องยกเลิกใช้ไฟต่อ กฟฟ.… (มีกี่บ้านครับที่ไปทำเรื่องขอยกเลิก) …และเงินส่วนนี้ กฟฟ. เอาไปฝากแดกดอกเบี้ย!.!ใช่ไหม!!
คำถามคือ ทำไมไม่ให้ชาวบ้านทำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร โดยมีบัญชีเงินฝากประจำค้ำประกันแทนครับ…. ดอกเบี้ยจะได้เป็นของชาวบ้าน…

2. ค่าvat 7% เป็นภาษีตามกฎหมาย ส่วนค่า ft. ซึ่งพื้นฐานคือเงินที่การไฟฟ้าเรียกเก็บเพิ่มเวลาเชื้อเพลิงขึ้นราคา โดยซ่อนเอาค่าบริหารเข้าไปด้วย!!

3. กฟฟ. ตามกฎหมายคือกิจการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนและประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อคนใน กฟฟ. รัฐบาลจึงต้องมีหน้าที่กำกับดูแล และบริหาร (ความหมายคือ..กิจการของรัฐแม้ขาดทุน รัฐ คือผู้จ่ายแทน ประชาชน) เช่น กิจการรถไฟ กิจการ ขสมก. (ไฟฟ้า…ประปา…โทรศัพท์… ก็เป็นกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติเช่นเดียวกัน…)

คงต้องขอให้ศาลปกครอง วินิจฉัยตัดสินว่า กฟฟ. มีอำนาจเรียกเก็บเพิ่มอีกบ้านละ 38.22 บาท/เดือน หรือไม่ ลองคูณดูครับ 40-50 ล้านมิเตอร์ รวมแล้วกี่พันล้านบาทต่อเดือน! น่าตกใจใช่ไม๊ครับ!

ขอประชาชนช่วยกันเปิดเผยเรื่องนี้ ต่อสาธารณชนด้วยว่าใน 1 บิลการไฟฟ้า…คือค่าอะไรบ้าง!!?? ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม..
แชร์ต่อไปด้วยครับ

ความเห็นนี้

  TESLA&BYD TH FC เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  ใบแจ้งค่าไฟ มีการแสดงค่าบริการแบบนี้มาหลายปีแล้ว ไม่ได้เพิ่งเริ่ม
  บางส่วนเป็นความเห็นส่วนตัวที่ไม่เห็นด้วยกับการคิดค่าบริการดังกล่าว

  ที่มา

  ใบแจ้งค่าไฟ มีการแสดงค่าบริการแบบนี้มาหลายปีแล้ว ไม่ได้เพิ่งเริ่ม
  บางส่วนเป็นความเห็นส่วนตัว เช่นไม่เห็นด้วยกับการคิดค่าบริการดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่ไฟฟ้าของเอกชน ควรบริการได้ฟรีเป็นต้น
  https://www.thairath.co.th/scoop/1432166
  https://news.thaipbs.or.th/content/3188
  5 วันที่แล้ว
  0
  0

เจ้าของความเห็นลบความเห็นนี้