ข้อความดั้งเดิม

ดูข้อความอื่นๆ 1 ความเห็น >
เด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน สปสช.จัดระบบช่วยเหลือเบื้องต้นดูแล ขอยื่นเรื่องรับเงินช่วยเหลือได้

ความเห็นนี้