ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
มีการส่งต่อในกลุ่มไลน์ให้พึงระวัง ผู้ไม่ประสงค์ดีนำเอาตะปูไปใส่ไว้ในลูกส้มแป้น

ความเห็นนี้