ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >

ความเห็นนี้

  Thanathun เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  แผนงานนี้ได้มีเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้น1.7ล้านล้านบาท เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนไม่น้อยกว่า2ล้านล้านบาท ลดก

  ที่มา

  https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1019180
  5 วันที่แล้ว
  1
  0