ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
งดการจัดกิจกรรมบรรยายศาสนธรรมประจำสัปดาห์ (ทุกคืนวันศุกร์ )
งดการจัดกิจกรรมชุมนมทางศาสนา (โยร์) ให้ศูนย์ดะฮ์วะห์แห่งประเทศไทย (มัรกัสยะลา) ควบคุม กำกับดูแล ห้ามมิให้บุคคลที่มิได้อยู่ในภูมิลำเนาเขตปกครอง (กอรีเยาะห์) ของศูนย์มัรกัสยะลา ประจำอำเภอ (ฮัลเกาะฮ์)
เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทางศาสนาของศูนย์มัรกัสประจำอำเภอ (ฮัลเกาะฮ์)
อื่นโดยเด็ดขาด

ความเห็นนี้

  Abd ZaaQ เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาฐานะผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โคร

  ที่มา

  https://www.facebook.com/1449464995119512/posts/3947152408684079/
  2 เดือนที่แล้ว
  0
  0