ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
อาการเลือดออกที่ช่องคลอด ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูก

ความเห็นนี้