ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
$video__90790f313d300b2e__1vXRu6EheJiqXoDYsJ8UDXv1V3DeqXZm8

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้⚠️️ ไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ

  เหตุผล

  ภาพของเนื้อหาดังกล่าวไม่พบแหล่งข้อมูลที่แน่ชัด เนื้อหานี้อยู่ในระหว่างการตรวตสอบ ซึ่ง ณ ตอนนี้(วันที่ 3 พ.ค. 2564 ) การปฏิบัติงานในขณะนี้หาก
  14 วันที่แล้ว
  0
  0